Fulltextové vyhledávání

Aktuality


Tváře TV Prima křtily krokodýly filipínské

Datum konání: 20. 9. 2017

Sedm osobností zpravodajství TV Prima a účastníků Pevnosti Boyard pokřtilo v Krokodýlí ZOO Protivín mláďata ohroženého druhu krokodýla filipínského a vybralo jim krásná jména.

Moderátorky Odpoledních zpráv TV Prima - Monika Leová, Lenka Špillarová a Eliška Čeřovská vybraly jména Leo, Michael (Míša) a Arie, kolegové Petr Vágner a Adéla Cinklová dali jména Marylin a Kainar a zpěváci Michael Foret a Ondřej Ruml se rozhodli pro Vendelína a Ellu. 

Každý z kmotrů vybral po pečlivém zvážení originální jméno, většina podle nějaké známé kulturní osobnosti, například Eliška Čeřovská podle jihoafrického zachránce zvířat Arie van Deventera a Lenka Špillarová nejaktuálněji, protože ten den měl narozeniny Michael Foret, Ondřej Ruml zvolil jméno dle zpěvačky Elly Fitzgerald. Kmotři také rozdali dárky a spoustu autogramů dětem ze ZŠ Písek.

Celou tuto reportáž můžete shlédnout zde - 

http://prima.iprima.cz/porady/top-star/21-9-2017-top-star-v-protivinske-krokodyli-zoo-se-vcera-krtilo-oslavovalo 

 

 

           Kmotra Lenka Špillarová   Kmotra Monika Leová   Kmotr Petr Vágner   Kmotr Ondřej Ruml

          Kmotra Adéla Cinklová  Kmotr Michael Foret   Kmotra Eliška Čeřovská  Lenka Špillarová


Kmotři krokodýlů filipínských


Autor: Krokodýlí zoo Protivín Publikováno 26. 9. 2017 14:31

Světový úspěch Krokodýlí ZOO Protivín – rozmnožení gaviálů indických

Ve dnech 4. - 6. května 2017 se vylíhlo v Krokodýlí ZOO Protivín celkem 16 zdravých mláďat gaviála indického (Gavialis gangeticus). Jedná se o první odchov v Evropě a zároveň první na světě mimo tropy.

Gaviál indický je velký druh krokodýla (délka až 6m) a jako jediný ze dvaceti tří druhů krokodýlů je specializovaný téměř výhradně na lov ryb, o čemž svědčí na první pohled typické dlouhé úzké čelisti s až 116 zuby (ostatní krokodýlové 64 až 86). Gaviál indický je kriticky ohrožený, neboť v důsledku lidské činnosti je vyhuben na většině lokalit původního výskytu (říční systémy v Pákistánu, Indie, Nepálu, Bangladéše, Bhútánu a Barmy) a přežívá řádově ve stovkách exemplářů v šesti ostrůvkovitých lokalitách, z nichž doložitelně pouze ve dvou se rozmnožuje - Chambal River Sanctuary v Indii a NP Chitwan v Nepálu.

V zoologických zahradách mimo Indii a Nepál se chová vzácně – v Evropě jej chovají  Krokodýlí  farma v Pierrelate ve Francii (6 gaviálů), dánská krokodýlí zoo v Eskilstrupu (2 samice), v Německu ZOO Berlín (3 samice), v ČR ZOO Praha (7 gaviálů) a Krokodýlí ZOO Protivín (aktuálně s odchovem 24 gaviálů, z toho chovná skupina samec Čambal – Ganéša a samice Ganga, Brahmapútra a Indira, dále skupina čtyř polodospělých gaviálů odchovaných v Indii a 16 vlastních mláďat). V USA je zatím chován v deseti zoo a v Asii dle dostupných informací pouze v Indii (42 institucí), v Nepálu a Bangladéši (po jednom zařízení).

Mimo Indii a Nepál se narodil pouze jeden gaviál indický v roce 2016 v přírodním výběhu St. Augustine Alligator Farm na Floridě, kde je tropické podnebí a ve volné přírodě žijí aligátoři severoameričtí a krokodýli američtí. Mimo tropy je tak protivínský odchov první na světě a zároveň první v Evropě.

Krokodýlí ZOO Protivín chová gaviály indické od roku 2011, kdy získala výměnou za zde odchované krokodýly kubánské (Crocodylus  rhombifer) dospělý pár a pětičlennou skupinu mláďat gaviálů z Mádras Crocodile Bank Trust v Indii, v roce 2013 se rozrostla chovná skupina o dvě samice z Néhrú ZOO v Hydebarátu z Indie.

První vejce nakladli gaviálové již v roce 2012, krátce po jejich importu - samice byla zjevně odpářena ještě na farmě v Indii. Inkubace vajec se však nezdařila, zárodky uhynuly v průběhu jejich vývoje, což je častý jev i v chovech v zemích původu. Dalších šest let se protivínská zoo zabývala zlepšováním chovných podmínek tak, aby došlo k rozmnožení gaviálů. Snaha byla korunována úspěchem, když 6. března 2017 samice Ganga nakladla dvacet vajec. Ta byla umístěna do inkubátorů v zázemí zoo a po 59 dnech inkubace se začala líhnout mláďata. Velkým překvapením byl jejich vysoký počet, vylíhlo se jich celkem šestnáct. Díky vlastním zkušenostem a díky informacím ostatních odborníků se v důsledku předpokládané embryonální mortality očekávalo jedno, maximálně tři mláďata.

Malí gaviálové se projevili jako velmi životaschopní, za první tři týdny povyrostli o deset centimetrů, z původních 34 cm na 43, jsou krmeni čtyřikrát týdně živými rybkami, které aktivně loví a počátkem července 2017 již přesáhli délku 50 cm.

Ředitel protivínské zoo Miroslav Procházka se čtrnáct dní po vylíhnutí gaviálů v Protivíně zúčastnil expedice na Chambal River Sanctuary v Indii a zdokumentoval zde asi osmdesát čerstvě vylíhnutých gaviálů, což je doklad toho, že reprodukční cyklus v jihočeské zoo je sladěn s reprodukčním cyklem gaviálů indických v místě jejich domoviny.

Líhnoucí se gaviál  Mláďata gaválů  Chovná skupina gaviálů


Autor: Ing. Miroslav Procházka, Krokodýlí ZOO Protivín Publikováno 24. 7. 2017 11:39

Unikátní operace oka gaviála indického (Gavialis gangeticus) v protivínské zoo

Gaviál indický  ( Gavialis gangeticus) patří k raritním druhům krokodýlů chovaných pouze ve významných světových nebo specializovaných zoologických zahradách. V Evropě je aktuálně pouze pět chovatelů gaviálů indických a to ve Francii (La Ferme aux Crocodile de Pierrellate – 6 exemplářů) v Dánsku ( Danish Crocodile Exhibition – 2 exempláře), v Německu ( ZOO Berlín, 3 samice gaviála) a v České republice ( ZOO Praha – 6 gaviálů, Krokodýlí ZOO Protivín – 8 exemplářů).

Díky malé populaci v péči člověka je u gaviálů indických i poskrovnu zkušeností s řešením zdravotních problémů, dokonce jsou i nedostatečné informace stran jejich odchytu a manipulace s nimi. 

V Krokodýlí ZOO Protivín chováme odděleně dvě skupiny gaviálů indických, čtyři mladé, přibližně dvoumetrové jedince a chovnou skupinu dospělých, téměř čtyřicetiletých zvířat. U mladých gaviálů jsme již několikrát zrealizovali jejich odchyt za účelem vědeckého výzkumu Univerzity z Ženevy a pak pro vlastní metabolické testy. Tyto zkušenosti jsme pak využili  při odchytu dospělé samice Indíry, u níž se objevil rozsáhlý otok oka.  Tato samice je chována ve skupině dospělých gaviálů, kterou tvoří velký samec Čambal- Ganéša ( 4,7 m), samice Ganga ‚3,6m), Brahmaputra (3m) a zmíněná Indíra- nejmenší ( 2,9m). Je velmi problematické odchytávat gaviála v takovéto skupině, neboť při odchytu jsou gaviálové nervozní a útočí kolem sebe svými dlouhými čelistmi a mohou tak zranit jak ostatní gaviály, tak i chytače. Nicméně se podařilo dne 29.11.2016 samici odchytit a oko při lokální anestezii ošetřit. O týden později jsme při plánované kontrole odchytili i další samici – Brahmaputru, u níž jsme palpací ověřili pohlaví. Fotografie z obou akcí můžete shlédnout ve fotogalerii. Zajímavé je, že námi zrealizovaný odchyt vyvrátil názor některých vědců, že gaviálové indičtí nejsou schopni rotace podél podélné osy jejich těla, které ostatní druhy krokodýlů používají při obraně nebo dělení velké kořisti. Obě samice, jak Indíra, tak i Brahmaputra okamžitě použili rotaci těla po utáhnutí  odchytové  smyčky za účelem vymanění se z ní. Není pochyb, že mohou tento pohyb použít i při odtrhávání soust z velké kořisti, neboť mimo toho, že loví ryby, se  gaviálové  přiživují i na uhynulých zvířatech.

Problém s okem není v tomto okamžiku ( tj. 15.12. 2016) ještě úplně dořešen, nicméně po zákroku veterinářky otok oka výrazně ustoupil.  Provedený zákrok u gaviála indického byl naprosto unikátní, nenašli jsme ve vědecké literatuře zmínku, že by jinde ve světě byl proveden podobný zákrok u tohoto druhu krokodýla.

Otok oka u gaviála indického Indiry před zákrokem Odchyt gaviála indického Odchyt gaviála
Gaviál předvádí rotai Gaviál dokáře provést několi otoček souvisle Gaviál indický je velmi mrštný
Dlouhé čelisti se fixují během odchytu Nyní přichází chvíle pro zalehnutí gaviála Při zalehnutí gaviála jsou středobodem pozornosti čelisti
Fixace čelistí páskou Zjišťování pohlaví palpací Po odchytu je několik okamžiků gaviál vyčerpaný
Příprava na zákrok Při podání anestezie je nutné fixovat gaviála více osobami Ošetření očního víčka
Po zákroku otok výrazně ustoupil Gaviál indický, samice Brahmaputra

Autor: ing. Miroslav Procházka, Krokodýlí ZOO Protivín Publikováno 15. 12. 2016 20:06

Australští krokodýli Johnsonovi (Crocodylus Johnsoni) v ohrožení

Australští vědci zjistili, že v období let 1997 až 2013 poklesla populace krokodýlů Johnsonových ( Crocodylus johnsonii) o neuvěřitelných 70 procent.Zároveň se ukázalo, že v populaci tohoto malého sladkovodního druhu  naprosto absentují subadultní jedinci. 

Příčina ohrožení dříve velmi hojného krokodýla Johnsonova spadá do první poloviny 20. století, kdy byla do Austrálie dovezena ropucha obrovská zvaná aga ( Rhinella marina) původem ze Střední a Jižní Ameriky. Tato ropucha se na severu Austrálie, kde je tropické klima, rychle aklimatizovala a začala se rozšiřovat z plantáží na přírodní lokality.  Dostala se tak v posledních desetiletích na jídelníček sladkovodního krokodýla Johnsonova, s nímž nově příchozí ropucha sdílí stejné životní prostředí. Krokodýli Johnsonovi začali lovit ropuchy a jelikož na ně nejsou fylogeneticky připraveni, ropuchy své predátory hubí jednak tím, že se při ulovení krokodýlem nafukují a   svého nepřítele zadusí a  nebo jej otráví svým toxinem.To se týká především subadultních krokodýlů ve velikosti zhruba 70 až 120 cm, protože juvenilní krokodýli velkou ropuchu agu neuloví a velcí krokodýli ( krokodýl Johnsonův může dorůst až do délky až 3,5 m, ale obvykle zůstavají menší okolo 2m) se s tímto svým úlovkem dokázají vyrovnat.

V případě, že dál bude přetrvávat výskyt ropuchy obrovské v lokalitách krokodýlů Johnsonových, je více než pravděpodobné, že druh se dostane do kritického ohrožení na své existenci, neboť stávající dospělá zvířata se budou sice stále rozmnožovat, ale narození jedinci nestačí dospět.  Stojí tedy před australskými ochranáři nelehký úkol -  zbavit lokality krokodýla Johnsonova zavlečených ropuch.

Krokodýlí ZOO Protivín je jediným chovatelem krokodýla Johnsonova v České republice. V prostorném teráriu chová tři subadultní jedince pocházející z odchovu ZOO Frankfurt nad Mohanem a mladý pár importovaný v roce 2014 přímo z Austrálie. Tato skupina nepříbuzných zvířat může je  základem záchranného chovu tohoto, nyní již ohroženého, druhu krokodýla. 

Crocodylus Johnsonii v Krokodýlí ZOO Protivín


Autor: ing. Miroslav Procházka, Krokodýlí ZOO Protivín Publikováno 18. 11. 2016 10:48

www.krokodyli.cz

Krokodýlí zoo Protivín pro Vás spustila tyto nové webové stránky www.krokodyli.cz, které představují souhrn všech objevených krokodýlů na světě. Jde o ojedinělý projekt a navazuje na jediný v Evropě vydaný Malý obrazový atlas krokodýlů, který v roce 2009 připravil ředitel Krokodýlí zoo Protivín pan ing. Miroslav Procháska.


Autor: www.krokodylizoo.cz Publikováno 15. 11. 2016 8:20