Gaviálové indičtí v Krokodýlí ZOO Protivín nakladli vejce 

V noci na 27. a 28. března 2012 se stala v Krokodýlí ZOO Protivín radostná událost. Samice gaviála indického  (Gavialis gangeticus) jménem Ganga snesla patnáct vajec. Bohužel byl kladení přítomen i samec Čambal Ganeša, který se v místě samicí připraveného místa na snůšku vyhříval a část vajec tak poškodil. Ale i přesto nám zůstalo sedm velkých vajíček (v průměru 9,5 x 6,3 cm) , u  kterých jsou již nyní patrné bílé pruhy svědčící o to, že jsou oplozená. 

Tento pár gaviálů indických je chován v protivínské zoo od 29. října 2011. Očekávali jsme, že aklimatizace gaviálů bude velmi komplikovaná – jsou dospělí – 34 let a celý život žili ve velkém přírodním výběhu v Mádras Crocodile Bank Trust, ve velké skupině dalších gaviálů obou pohlaví. Přesun, kdy byly nejdříve odchyceni a umístněni v dřevěných bednách, následně letecky přepraveni přes půl světa a po té vypuštěni do terária v uzavřeném pavilonu v protivínské zoo, musel být pro ně obrovským stressem. Jejich vitalita a vyhovující chovatelské podmínky v naší zoo způsobily, že si gaviálové poměrně rychle u nás zvykli. Potravu – tilápie a americké sumečky začali přijímat již týden po dovozu, nejprve skrytě v noci, po čtyřech týdnech již v přítomnosti chovatelů. Kapří hlavy z vánočních kaprů mi žral samec, který dostal jméno Čambal Ganeša ( kombinace  jména mateřské lokality a hinduistického boha překonávání překážek) prakticky z ruky. Vzhledem k tomu, že měří čtyři a půl metru, to byl nezapomenutelný zážitek. Od poloviny listopadu jsme pozorovali u samce zvýšený zájem o samici, stal se dominantem v nádrži a výhružným chrčením se zdviženou hlavou nad mělčinou a následným bubláním do vody se vymezoval vůči ošetřujícímu personálu. Stejně tak reagoval i na zvuky, které vydávali i ostatní samci krokodýlů  ( Crocodylus porosus a Alligator mississipiensis), kteří jsou chováni v přilehlé části zoo a jejichž hlasové projevy doléhaly do terária gaviálů. Zajímavostí je, že stejně reagoval i na zvuk cirkulárky, který se přenášel ke gaviálům z horního patra zoo, kde probíhá výstavba nových výstavních prostor. Páření samotné jsme však nepozorovali, předpokládáme, že probíhalo zejména v pozdních večerních nebo ranních hodinách.

Vejce gaviálů byla ihned umístněna v inkubátoru, kde již probíhala inkubace vajec krokodýla siamského. Dvě gaviálí vejce, která jsou jen lehce poškozena  ( u jednoho jsme praskliny zalepili voskem) jsme umístnili přímo do nádoby s vejci krokodýlů siamských (Crocodylus siamensis) - ti kladli koncem února -  a jsou vystavena  přímo v expozici zoo. Dvě vejce,  která jsou více poškozena  a pravděpodobnost úspěšné inkubace určitě není stoprocentní, jsme umístnili do zvláštní nádoby. Další tři úplně zdravá vejce, která jsme sebrali i s rosolovitým obalem  ( tj. těsně po vykladení )  jsou uložena v inkubátoru v zázemí. Teplota v inkubátoru je 32°C, relativní vzdušná vlhkost je 80 – 90%. Při této teplotě očekáváme, že se mláďata vylíhnou za 80 – 90 dnů.

29.března 2012

Gharials terrariun   Female  Place for clutch eggs with remains destroiet eggs

Above four gharials eggs, down five eggs from C.siamensis Gharials egg 28. 3. 2012   Gharials eggs 28. 3. 2012