Krokodýli kubánští ztrácejí ve volné přírodě  genetickou identituV říjnu 2014 zveřejnil tým kubánských a kanadských vědců pod vedením Yoamela Milián Garcíi z havanské univerity výsledky  rozborů DNA u  krokodýlů kubánských (Crocodylus rhombifer). Měli  k dispozici 227 vzorků od krokodýlů kubánských volně žijících v bažinách Zapaty a 137 vzorků z krokodýlů chovaných na tamější chovatelské farmě. Vědci porovnávali počet hybridů vzniklých křížením a krokodýlem americkým (C. acutus). a čistokrevných  krokodýlů  kubánských v obou populacích. Výsledky jsou alarmující - ve volné přírodě činil podíl hybridů 49,1 % z celkové populace, u krokodýlů chovaných na farmě 16,1%. Přitom stav na farmě zachycuje poměr kříženců v populaci k roku 1974, kdy byli ze zdejšího chovu odstraněni krokodýli američtí ( púvodně zde byli chovány oba druhy od roku 1959  společně). Z výsledků vyplývá, že rychlost hybridizace je rychlejší, než se předpokládalo a prakticky bezprostředně hrozí ztráta genetické identity krokodýla kubánského. K záchraně tohoto druhu navrhují vědci řízený chov v zajetí
podle zdroje Scientific American volně Miroslav Procházka
foto Miroslav Procházka

Krokodýl kubánský (Crocodylus-rhombifer), Krokodýlí ZOO Protivín  Krokodýl americký (Crocodylus-acutus), Krokodýlí ZOO Protivín