Unikátní operace oka gaviála indického (Gavialis gangeticus) v protivínské zooGaviál indický  ( Gavialis gangeticus) patří k raritním druhům krokodýlů chovaných pouze ve významných světových nebo specializovaných zoologických zahradách. V Evropě je aktuálně pouze pět chovatelů gaviálů indických a to ve Francii (La Ferme aux Crocodile de Pierrellate – 6 exemplářů) v Dánsku ( Danish Crocodile Exhibition – 2 exempláře), v Německu ( ZOO Berlín, 3 samice gaviála) a v České republice ( ZOO Praha – 6 gaviálů, Krokodýlí ZOO Protivín – 8 exemplářů).

Díky malé populaci v péči člověka je u gaviálů indických i poskrovnu zkušeností s řešením zdravotních problémů, dokonce jsou i nedostatečné informace stran jejich odchytu a manipulace s nimi. 

V Krokodýlí ZOO Protivín chováme odděleně dvě skupiny gaviálů indických, čtyři mladé, přibližně dvoumetrové jedince a chovnou skupinu dospělých, téměř čtyřicetiletých zvířat. U mladých gaviálů jsme již několikrát zrealizovali jejich odchyt za účelem vědeckého výzkumu Univerzity z Ženevy a pak pro vlastní metabolické testy. Tyto zkušenosti jsme pak využili  při odchytu dospělé samice Indíry, u níž se objevil rozsáhlý otok oka.  Tato samice je chována ve skupině dospělých gaviálů, kterou tvoří velký samec Čambal- Ganéša ( 4,7 m), samice Ganga ‚3,6m), Brahmaputra (3m) a zmíněná Indíra- nejmenší ( 2,9m). Je velmi problematické odchytávat gaviála v takovéto skupině, neboť při odchytu jsou gaviálové nervozní a útočí kolem sebe svými dlouhými čelistmi a mohou tak zranit jak ostatní gaviály, tak i chytače. Nicméně se podařilo dne 29.11.2016 samici odchytit a oko při lokální anestezii ošetřit. O týden později jsme při plánované kontrole odchytili i další samici – Brahmaputru, u níž jsme palpací ověřili pohlaví. Fotografie z obou akcí můžete shlédnout ve fotogalerii. Zajímavé je, že námi zrealizovaný odchyt vyvrátil názor některých vědců, že gaviálové indičtí nejsou schopni rotace podél podélné osy jejich těla, které ostatní druhy krokodýlů používají při obraně nebo dělení velké kořisti. Obě samice, jak Indíra, tak i Brahmaputra okamžitě použili rotaci těla po utáhnutí  odchytové  smyčky za účelem vymanění se z ní. Není pochyb, že mohou tento pohyb použít i při odtrhávání soust z velké kořisti, neboť mimo toho, že loví ryby, se  gaviálové  přiživují i na uhynulých zvířatech.

Problém s okem není v tomto okamžiku ( tj. 15.12. 2016) ještě úplně dořešen, nicméně po zákroku veterinářky otok oka výrazně ustoupil.  Provedený zákrok u gaviála indického byl naprosto unikátní, nenašli jsme ve vědecké literatuře zmínku, že by jinde ve světě byl proveden podobný zákrok u tohoto druhu krokodýla.

Otok oka u gaviála indického Indiry před zákrokem Odchyt gaviála indického Odchyt gaviála
Gaviál předvádí rotai Gaviál dokáře provést několi otoček souvisle Gaviál indický je velmi mrštný
Dlouhé čelisti se fixují během odchytu Nyní přichází chvíle pro zalehnutí gaviála Při zalehnutí gaviála jsou středobodem pozornosti čelisti
Fixace čelistí páskou Zjišťování pohlaví palpací Po odchytu je několik okamžiků gaviál vyčerpaný
Příprava na zákrok Při podání anestezie je nutné fixovat gaviála více osobami Ošetření očního víčka
Po zákroku otok výrazně ustoupil Gaviál indický, samice Brahmaputra